• Fri. May 24th, 2024

ufa134เกม ร้องไห้ -บอล ชาย โอลิมปิก

  • Home
  • “กองทุนกีฬาชาติ” ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

“กองทุนกีฬาชาติ” ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.66 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR)” ที่สวนนราเปี่ยมสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อ.เมือง …