• Fri. Apr 12th, 2024

ทีเดดบอลชุด

  • Home
  • เกาหลีเหนือแฮกอีเมลผู้ช่วยประธานาธิบดีเกาหลีใต้

เกาหลีเหนือแฮกอีเมลผู้ช่วยประธานาธิบดีเกาหลีใต้

สำนักงานประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ยุน ซอก-ยอล รายงานว่า เกาหลีเหนือได้แฮกอีเมลส่วนตัวของผู้ช่วยประธานาธิบดี โดยเกิดขึ้นในช่วงก่อนการเยือนสหราชอาณาจักรของประธานาธิบดียุนเมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่รายนี้ถูกแฮกหลังจากใช้บัญชีอีเมลส่วนตัวในการทำงานรา…