• Fri. May 24th, 2024

“กองทุนกีฬาชาติ” ส่งมอบอุปกรณ์กีฬา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

0 0
Read Time:3 Minute, 13 Second

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.66 กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมภายใต้ “โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างการตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายของประชาชนผ่านกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬา (CSR)” ที่สวนนราเปี่ยมสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีโรงเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา, ปัตตานี และนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อรับมอบอุปกรณ์กีฬาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถนำไปใช้ในการฝึกซ้อม ฝึกฝนเพิ่มพูนทักษะทางด้านกีฬา และจัดกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการต่างๆ

ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ กล่าวว่า เป้าหมายหลักของโครงการนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างโอกาสและประสบการณ์ทางด้านกีฬาให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเข้าถึงได้ยากที่จะทำให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬา สร้างโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมหรือบริการทางการกีฬาที่จะทำให้สามารถค้นพบศักยภาพและความถนัดทางด้านกีฬา ซึ่งจะเป็นก้าวแรกที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อพัฒนาตนเองและมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา หรือก้าวไปสู่ระดับอาชีพได้ในอนาคต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมสร้างการตื่นตัวไปถึงประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ ที่จะใช้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายและการกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อนันทนาการให้กลายเป็นวิถีชีวิตที่สามารถเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความสามัคคีของคนในชาติ และเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ต่อไปคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

พันเอก ทรงเดช สุกนุ้ย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ย้ำว่าสอดคล้องกับแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567 ของ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า ความคาดหวังคือให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ซึ่งการเล่นกีฬาจะมีบทบาทสำคัญในการนำไปสู่ความสันติสุขร่วมกัน

นายกฤษณนันท์ กำไร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์ในการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายด้านการเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศที่มุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและการกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน

พร้อมกันนี้ยังได้มีการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 แห่ง โดยมีนายรุสลัน อารง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน และผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย โรงเรียนจาก จ.นราธิวาส 8 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านสาเมาะ, รร.บ้านบูเกะตา, รร.บ้านมูโนะ, รร.นิคมพัฒนา 10, รร.เทศบาล 1, รร.เทศบาล 2, รร.เทศบาล 6 และ รร.นราธิวาส, โรงเรียนจาก จ.ยะลา 3 โรงเรียน ได้แก่ รร.คุรุชนพัฒนา, รร.บ้านบาละ และ รร.ธรรมวิทยามูลนิธิ, โรงเรียนจาก จ.ปัตตานี 3 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านวังกว้าง, รร.บ้านตะโละไกรทอง และ รร.ลำหยังวิทยามูลนิธิคำพูดจาก เว็บปั่นสล็อต

นอกจากกิจกรรม “I want to be” ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วนั้น ยังมีกิจกรรม “สนุกกับกีฬา ทักษะเพื่อแรงกาย แรงใจ” ให้เด็กๆ ได้ลุกขึ้นมาออกกำลังกาย ฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลและกีฬาตะกร้อกับนักกีฬาอาชีพและอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่กับ สาลาฮูดิน อาแว อดีตนักฟุตบอลอาชีพแชมป์ไทยลีก นักเตะนราธิวาสคนแรกที่คว้าแชมป์ลีกสูงสุดของไทย และ ฮานิฟ สาแลแม อดีตนักตะกร้อนักเรียนทีมชาติไทย อายุไม่เกิน 18 ปี ที่นำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้กับน้องๆ นำฝึกทักษะเบื้องต้นอย่างสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจได้เต็มเปี่ยม สู่ผลสำเร็จตามคาดหวังของโครงการในครั้งนี้.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin